edrone - AVA - Autonomous Voice Assistant

AVA - Autonomous Voice Assistant

AVA Header

Firma EDRONE Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0318/20-00 pn. „AVA - Autonomous Voice Assistant - opracowanie platformy do automatyzacji wdrożeń wirtualnych asystentów dla sektora eCommerce”

Celem projektu jest opracowanie platformy AVA - systemu umożliwiającego przeprowadzanie zautomatyzowanych wdrożeń inteligentnych, konwersacyjnych asystentów zakupowych dla ecommerce (innowacja produktowa) - nowe narzędzie dla sklepów internetowych, wspierające proces obsługi klienta.

AVA będzie platformą pozwalającą na zautomatyzowane wdrożenia (przez sklepy internetowe) konwersacyjnego, inteligentnego asystenta zakupowego dla ecommerce. System zapewni wygodne, szybkie i skalowalne wdrażanie inteligentnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zdolnych do nieoskryptowanej rozmowy z użyciem języka naturalnego, służących do obsługi klientów. Będą to unikalni asystenci - każdy sklep otrzyma bota zdolnego do “poruszania się” w specyficznym środowisku danego sklepu - rozwiązanie dedykowane i spersonalizowane.

Wirtualny asystent dostarczony za pomocą platformy AVA będzie mógł kontaktować się z klientami docelowymi sklepu internetowego, jego najważniejsze (realizowane samodzielnie) funkcje to:

  • Obsługiwanie zapytań produktowych

  • Dopytywanie klienta (zadawanie pytań przesiewowych lub pytań dodatkowych)

  • Prowadzenie rozmowy wielowątkowej

  • Odpowiedzi na proste, standardowe pytania (dostępność towaru, status zamówień, godziny otwarcia itd.)

  • Finalizacja zamówień

Kluczowym wyzwaniem w projekcie jest automatyzacja procesu wdrażania wirtualnych asystentów. Celem Wnioskodawcy jest możliwość zaoferowania wdrożenia funkcjonalnego (skutecznego) rozwiązania (asystenta) w mniej niż 1 miesiąc, niezależnie od wielkości sklepu internetowego. Pozwoli to znacząco ograniczyć koszty tworzenia tego typu Asystentów i pozwoli Wnioskodawcy zaoferować rozwiązanie “premium” w bardzo niskiej cenie. Wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych to obecnie czas min. od 3 do 12 miesięcy, co przekładało się do tej pory na ogromny koszt tego typu rozwiązań dedykowanych.

Całkowita wartość projektu: 12 591 156,25 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 648 884,25 PLN.

Logo RP
Logo NCBiR
Logo EU