Kampanie cross-selling i up-selling – edrone.me

Kampanie Cross- oraz Up-Selling


Jak to działa? Wybieramy kategorie lub grupy kategorii, a nawet pojedyncze produkty, które chcemy sprzedawać, następnie ustalamy trigger np. zakup produktu z kategorii X. Możemy również działać w odwrotny sposób. Przykładowo, jeśli klient dokona zakupu z kategorii "laptop", wyślij mu rekomendacje produktów z kategorii urządzenia peryferyjne lub/ i torby na laptopa.


Załóż kontoDemo z konsultantem
edrone crm - Cross-Selling

Cross-selling, czyli sprzedaż komplementarna

Pod pojęciem cross-selling rozumie się zazwyczaj konkretną strategię, której zasadnicza istota sprowadza się do dołączenia standardowych produktów czy usług - komplementarnych dodatków. Reguła tej strategii zwiększania sprzedaży dąży przede wszystkim do tego, aby po dokonaniu podstawowego zakupu klient rozważył jeszcze nabycie kolejnych produktów. Kampanie typu cross-selling nie wiążą się z żadnym ryzykiem. Nawet jeśli klient ostatecznie nie zakupi żadnego z dodatkowo rekomendowanych produktów. Zawsze pozostaje sfinalizowana podstawowa transakcja.Cross selling jako działanie dodatkowe może nam przynieść wyłącznie korzyść, stąd też powinieneś zaufać skuteczności tego scenariusza w Twoich działaniach sprzedażowych

Jakie korzyści płyną z kampanii up-selling?

Kampania upselling w swych zasadniczych założeniach dąży do zwiększenia wartości oferowanego konsumentom towaru albo usługi. Jej zastosowaniu sprzyja przede wszystkim sytuacja, gdy zostało już złożone zamówienie na konkretny produkt czy usługę, ale sam zakup nie doszedł jeszcze do skutku. W takich okolicznościach przekazuje się klientowi propozycję nabycia produktu o wyższej jakości, za którą podąża także z reguły wyższa cena. Jeśli klient zdecyduje się na wybór droższej opcji, transakcja okaże się bardziej korzystna dla sprzedawcy, który może wtedy liczyć na wyższy zysk. Naturalnie, nie jest możliwe zagwarantowanie powodzenia takiej operacji. Dzieje się tak wtedy, gdy klient uzna, że droższy produkt czy usługa przewyższają jego budżet, czy zapotrzebowanie.

Przykłady kampanii cross-selling i up-selling

Kampanie cross-selling realizuje się wówczas, gdy do podstawowego produktu dołącza się dodatkowy. Na przykład przy zakupie laptopa można zaoferować konsumentowi dodatkowo myszkę oraz torbę do przenoszenia sprzętu. Z kolei upselling występuje wówczas, gdy zaproponuje się klientowi pragnącemu kupić tańszy telefon komórkowy zakup nowszego modelu wyposażonego w różne nowoczesne funkcje.

Logo RP
Logo NCBiR
Logo EU