RODO – edrone.me

Przygotuj się na RODO

Nadchodzi RODO

czylinowe unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych. We współpracy z kancelarią Pilch Piotrowski i Partnerzy przygotowaliśmy specjalny dokument, dzięki któremu wprowadzenie zmian w Twoim sklepie internetowym stanie się łatwiejsze!

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 r. RODO będzie stosowane wprost na terenie całej Unii Europejskiej i zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy.

Na wstępie warto sobie uświadomić,

że czas na implementację nowych zasad ochrony danych osobowych w naszych przedsiębiorstwach już mija. Jesteśmy właśnie w okresie przejściowym, w którym nasz ustawodawca pracuje nad przepisami, które obok RODO będą regulować system ochrony danych osobowych w Polsce i jest to także czas dla właścicieli sklepów i innych przedsiębiorców na wdrożenie nowych zasad.

Będąc przedsiębiorcą,

szczególnie jeśli prowadzimy działalność w Internecie, nie uciekniemy przed RODO. Rozporządzenie ma bowiem zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez administratora w Unii, niezależnie od tego czy przetwarzanie odbywa się w Unii. Ponadto, RODO będzie miało zastosowanie także do przetwarzania danych osób, których dane dotyczą przebywających w Unii jeśli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług osobom w Unii lub monitorowaniem zachowania, jeśli do zachowania dochodzi w Unii.

POBIERZ MANUAL RODO

REKOMENDACJA

w przedmiocie obowiązków informacyjnych wynikających z nowych zasad przetwarzania danych osobowych. Na prośbę i we współpracy z edrone przedstawiamy Państwu rekomendację w przedmiocie obowiązków informacyjnych, które powinny zostać zaimplementowane po wejściu w życie nowych zasad przetwarzania danych osobowych. Pomocne informacje o systemie edrone zostały zaznaczone kursywą

Nadchodzi RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych. We współpracy z kancelarią Pilch Piotrowski i Partnerzy przygotowaliśmy specjalny dokument, dzięki któremu wprowadzenie zmian w Twoim sklepie internetowym stanie się łatwiejsze. Nadchodzi RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych. We współpracy z kancelarią Pilch Piotrowski i Partnerzy przygotowaliśmy specjalny dokument, dzięki któremu wprowadzenie zmian w Twoim sklepie internetowym stanie się łatwiejsze. Nadchodzi RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych. We współpracy z kancelarią Pilch Piotrowski i Partnerzy przygotowaliśmy specjalny dokument, dzięki któremu wprowadzenie zmian w Twoim sklepie internetowym stanie się łatwiejsze

LIVE - Przygotuj się na RODO

Logo RP
Logo NCBiR
Logo EU