edrone eCRM for e-commerce - marketing automation

eCommerce Wizards

edrone
recommended partners

Partner Details

We help our Partners to build full and complex eCommerce vision of their business - creating strategy, budgeting, operational planning, online marketing and of course recommending best in slot features to increase sales. We are a BUSINESS PARTNER - not only do we provide you with Experts in their field, we advise you on the best course of action based on our experience with multitude of projects in various industries and market benchmarks.

{{ Jesteśmy partnerem biznesowym - nie tylko zapewniamy ekspertów w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim doradzamy wybór najlepszych rozwiązań. Wszystkie nasze rekomendacje oparte są na naszym doświadczeniu i współpracy z wieloma projektami w różnych branżach oraz na benchmarkach rynkowych. }}

We help Partners in fully monetizing their potential in the online environment - we work with our Partners for years - long term approach is the only way we see ourselves working.

We can do it all thanks to a dedicated and awesome team of people that want to create best eCommerce solutions there are - being passionate about what they do and being happy they can work with our Partners.

We support our partners through a comprehensive approach to their online business that translates into long-term collaboration. Only in this way can we succeed.

{{ Usługi, które oferujemy możemy zapewnić dzięki dedykowanemu i niesamowitemu zespołowi ludzi, którzy chcą tworzyć najlepsze rozwiązania dla handlu elektronicznego - są pasjonatami tego, co robią i cieszą się, że mogą współpracować z naszymi partnerami. Poza tym lubimy kupować i sprzedać w internecie. Bawimy się tym i cały czas sprawia nam to ogromną frajdę. Tak po prostu ecommerce to nasza pasja. }}

Services

- B2C eCommerce Solutions Development (Magento)
- B2B eCommerce Solutions Development (Magento)
- Magento outsourcing
- Magento optimization
- UX Design & UXAudits
- ecommerce Audits
- eMarketing

Awards and Certificates

Magento Certified Developer

edrone Certified Partner

edrone Wizard Partner

Main clients

Contact details

Fast White Cat S.A.
Świętego Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław

Tel. +48 71 72 26 000
info@fastwhitecat.com